Na co se zaměřit při výběru hraček?

Hračky tvoří důležitou součást života našich dětí. Podporují jejich smyslový, rozumový a dokonce i citový vývoj. Mají vliv na rozvoj dětské kreativity a fantazie. Děti díky nim poznávají svět kolem sebe a učí se novým dovednostem, hračky pomáhají utvářet a formovat dětskou osobnost. Pokud vybereme hračky vhodné, nejen že dítě zaujmou, ale také budou podporovat jeho psychomotorický a inteligenční rozvoj a soustředěnost. Jak však vybrat takovou hračku, která se za krátkou dobu neokouká, dítě zaujme tak, že se k ní bude vracet opakovaně a navíc bude mít přidanou hodnotu?

Výběr správné hračky

Pokud se rozhodneme pro nákup nové hračky, je potřeba brát v potaz několik faktorů. Hračka by měla pomoci dítěti pochopit, jak fungují věci kolem něj, rozvíjet jeho fantazii, podpořit rozvoj a koordinaci svalů, orgánů a smyslů, učit dítě vyřešit jednoduché problémy a ukázat mu, jak si může hrát i samo.

Při výběru hračky bychom si měli uvědomit, co s ní chceme u dítěte rozvíjet. Představivost a kreativitu podporují stavebnice, prostorové skládačky nebo hry magnetického charakteru.

U malých dětí lze vhodnou volbou podpořit rozvoj psychomotoriky, pohybu, sluchu, zraku nebo hmatu. Hračky didaktického charakteru, se kterými se pak dítě setkává i ve školce, podporují poznávání okolního světa, chápání souvislostí a mohou to být třeba obyčejné puzzle nebo obrázkové slovníky.

  • Dívejte se na hračku očima vašeho dítěte

Důležité je zvolit takovou hračku, která bude odpovídat zaměření vašeho dítěte. Dobře si promyslete, co vaše dítě baví, co ho zajímá. Některé děti rády kreslí, jiné dávají přednost skládačkám nebo stavebnicím, další se zase zapojují do domácích činností. Pokud chcete, aby dítě hračku po jejím okoukání neodložilo, mějte toto vše na paměti. Nevybírejte hračku, která se líbí vám, ale zaujme vaše dítě.