Sportovní aktivity můžeme podporovat již v útlém věku

Že pohyb je nejen důležitý, ale především zdravý, to ví každý z nás. Malé děti pohyb a vše s ním spojeno milují a je tedy ideální tuto zálibu v nich podporovat. Jestliže pro ně bude pohyb samozřejmou součástí jejich dětského života, nebudou jim žádné pohybové aktivit dělat problémy ani v budoucnosti.

Jaké aktivity pro své dítě volit v útlém věku? Co pro ně bude ideální? Při jejich výběru je především potřeba brát na zřetel pohybový vývoj dítěte, který je u každého a v každém věku individuální. Některé děti jsou pohybově zdatné již v útlém věku, jiné mohou být pomalejší a nemotornější. Především u té druhé skupiny je tedy potřeba volit takové činnosti, které dokonale zvládnou a neodradí je případný neúspěch.

Sportovní aktivity podle věku dítěte

S pohybem je potřeba začít, co nejdříve. V současné době je nabídka pohybovaných aktivit pro rodičem s malými dětmi velmi bohatá. Zpočátku se jedná spíše o setkávání rodičů s dětmi ve věku kolem jednoho roku. Mateřská a sportovní centra nabízejí kroužky, kde se spojuje pohyb se zpěvem, u dětí je podporován rozvoj motoriky a pohybových vlastností. Velmi oblíbenými aktivitami jsou opičí dráhy, které jsou uzpůsobeny věkovému rozpětí dětí ve skupinkách. Další možností je plavání batolat. I tento pohyb blahodárně působí na rozvoj dětských pohybových vlastností.

Vzhledem k tomu, že se u většiny dětí již velmi brzy projevují náznaky chování, které by mohly mít důležitou roli pro výběr sportovních aktivit, je potřeba je podporovat. Některé děti si oblíbí vodu, jiné se zamilují do míče, další jsou spíše samotáři.

  • Aktivity pro děti do tří let

Sportovní aktivitu pro tuto věkovou skupinu se zaměřují spíše na hrátky, které jsou často spojovány s pohybem. Je vhodné vybírat takové skupinky, ve kterých budou děti podobného věku.

  • Aktivity pro děti od tří let

Tato věková skupina již nabízí možnost výběru pohybu s konkrétním zaměření. Děvčata dávají přednost tancování, kluci zase běhání za míčem nebo gymnastice.