Víte, jak motivovat vaši ratolest do učení?

Motivace obecně vycházejí z vnějších a vnitřních potřeb každého z nás. Vnitřní motivace souvisejí se zájmy a potřebami vnější motivace zase ovlivňují odměny a tresty. U většiny dětí převládají zpočátku motivace vnější.

Pokud se díte nechce učit, má k tomu svoje důvody, které bychom měli zjistit. Ne vždy to musí být nechuť k učení či neporozumění látce. Může se také jednat o nějakou poruchu s učením související.

Vzhledem k tomu, že jako rodič dobře víme, že vzdělávání je velice důležité, především pro budoucí život našich dětí, snažíme se do něj investovat čas a energii, ale děti to ne vždy dobře chápou, především ty malé.

Jak tedy motivovat děti k tomu, aby jejich školní příprava byla soustavná a pečlivá a vedla tak ke kýženým výsledkům?

Pozor na nátlak

Rozhodně děti nebudete motivovat pomocí výhrůžek či zákazů. To by mohlo mít dokonce efeket opačný. Dítě by se mělo disciplíně a soustavé a pravidelné přípravě učit v průběhu života. To však nepodpoří nic, co bude muset dělat pod nátlakem. Dítě by mělo pochopit nutnost a důležitost vzdělávání pro svůj budoucí život.

Pozitivní mysl na prvním místě

Zachovejte si pozitivní mysl za každé situace. Pokud se dítěti dítěti něco nepodaří, zkuste na tom faktu najít něco pozitivního, podpořte jej v jeho dalším snažení. Výhrůžky a kázání nebudou vašim dobrým pomocníkem. Dejte dítěti najevo, že jste tu vždy pro něj a že mu vždy a ochotně rádi pomůžete.

Požadavky na výkon

Vždy je potřeba dávat si menší cíle. Pokud budete mít na dítě nároky, které budu nad jeho síly, dostane se pod velký tlak. Ten může způsobit nechuť ke škole. Nezapomínejte ani na pochvaly, byť by byly jen za malé úspěchy. Pochvala je pro dítě velkou motivací a hnacím motorem. Pozor však, aby byla pochvala adekvátní a nepoužívali jste ji příliš často.