Pravák, levák nebo ambidextr – to je oč tu běží

Vaše miminko vyrostlo a je z něj zvídavé batole. Začíná objevovat kreslení, jíst lžičkou, házet míčkem a vy poprvé vnímáte, jakou ruku upřednostňuje. Lateralita, neboli přednostní užívání párových orgánů (ruce, nohy, oči, uši), není tak jednoduchá záležitost, jak se na první pohled může zdát.


Rozeznáváme 3 druhy laterality – praváctví, leváctví a ambidextrii. U prvních dvou zmíněných záleží, zda máte dominantní pravou mozkovou hemisféru nebo levou. V případě ambidextrie, neboli nevyhraněné laterality, je to trochu složitější.


V případě nevyhraněné laterality může daná osoba používat obě ruce na stejné úrovni – zvládne vše levou stejně tak jako pravou. Hemisféry u ambidextrů se rozvíjejí téměř symetricky. Mezi známé ambidextry patří například Leonardo d Vinci, Nicola Tesla nebo Michelangelo. Ambidextrie může být i naučená – vytrénovaná. Například kreslením oběma rukama naráz. Je to velmi ceněná vlastnost například ve sportu.


Pokud zjistíte, že tomu tak je u Vašeho dítěte, rozhodně nepřeučujte a nepřendavejte pastelku do ruky, o které si myslíte, že je ta správná. Nechte dítě, aby si samo zvolilo, čím chce kterou věc dělat a sledujte ho. Amdidextři si během života zvyknou některé činnosti dělat levou a některé pravou dle toho, kterou jim jde daná činnost lépe. Pozorováním můžete zjistit, že jednu ruku má šikovnější. V tom případě mu toto citlivě sdělujte – podívej, touhle ručičkou ti to šlo lépe, máš také ten pocit? Pokud dítě samo uvidí, že obrázek namalovaný pravou rukou je lepší než ten namalovaný levou, samo si zvolí pravou ruku jako dominantní (nebo samozřejmě naopak). Ve chvíli, kdy jej k tomu nenecháte dojít samotné, můžete mu způsobit velký zmatek.

Maminka chce, abych psal pravou, ale já bych raději levou, ale poslechnu maminku. Tímto přeučováním nutíte mozek dítěte, aby aktivoval nepřipravené oblasti v druhé hemisféře mozku a utlumoval ty aktivované. V mozku dítěte spustíte reakce, které následně mohou vézt ke specifickým poruchám učení, psaní či řeči (dítě může začít koktat).


Existuje pak ovšem i lateralita zkřížená, kdy vedoucí orgány lidské motoriky jsou na opačné straně těla než vedoucí orgány smyslové. Zjednodušeně řečeno dítě píše pravou rukou a vnímá levým okem. Toto přináší řadu potíží. Při souhlasné lateralitě putuje podnět po nervových drahách v mozku pouze jedním směrem a zpět. Při zkřížené putuje déle a dochází k více chybám. Dítě pak může mít problémy s rozlišováním písmen, která jsou zrcadlově otočená (b/d), může psát zrcadlově, zprava doleva aj. Prvními projevy dětí se zkříženou lateralitou je odpor ke kreslení – dítě nechce kreslit, protože má problém nakreslit to co chce.

Nevíte jistě, jak je na tom Vaše dítě? Zkuste lehký Matějčkovo test, který obsahuje například tyto úkoly:


Představ si, že navlékáš nit do jehly, označ ruku, kterou jsi držel nit.
Představ si, že smotáváš rozmotaný krejčovský metr, označ ruku, která motá (ne tu, která drží kotouček).
Představ si, že jednou rukou házíš tenisový míček do krabice, označ ruku, která hází.
Kterou rukou strkáš klíč do zámku?
Sáhni si na ucho a na nos – kterou rukou?
Spoj ruce tak, aby byly prsty zasunuty do sebe. Která ruka má palec nahoře?
Představ si, že chceš v jedné ruce rozmáčknout ořech. Ve které?
Zatleskej tak, aby jedna ruka byla nahoře a druhá dole. Označ horní ruku.
Naznač jednou rukou, jak vysoko dosáhneš. Která ruka to byla?
Podej sousedovi tužku. Jakou ruku jsi použil?

Při pochybnostech si domluvte schůzku v pedagogicko-psychologické poradně, kde s dítětem udělají potřebná cvičení a doporučí Vám další postup. Tato vyšetření se však dělají až u předškolních dětí. Do té doby, jak už bylo zmíněno, nepřeučujte a sledujte.


Soňa J.