Chcete mít doma malého génia? Zkuste NTC systém učení

Při psaní článku o dětech, které před 1. třídou umí číst a počítat, jsem se setkala s pojmem „NTC systém učení“. Velmi mne to zaujalo a pořídila jsem si na e-shopu Mensy knihu od Dr. Ranka Rajoviće. V následujícím článku Vás seznámím s jejím obsahem.
Pod názvem NTC („Nikola Tesla centrum“ – Mensa pro nadané děti) se skrývá systém učení dětí, který má co nejvíce stimulovat jejich potenciál.


Tato metoda vychází z nových výzkumů z oblasti neurofyziologie. Doposud se mělo zato, že děti v předškolním věku není třeba nijak speciálně stimulovat, protože se vše naučí ve škole. Nové výzkumy však ukázaly, že v předškolním věku se vazby mezi neurony (synapse) vytváří mnohem rychleji, než po 7. roce života. Podceňuje se vývoj důležitých center v mozku, formuje se celá síť nových cest, neaktivní neurony odumírají a neaktivní cesty se ztrácejí. Ukazuje se tedy, že cílené aktivity a stimulace v předškolním věku je velice důležitá a již nikdy nebudeme mít možnost dohnat to, co „zanedbáme“ v tomto období. Tento program staví do centra odpovědnosti rodiče, kteří svým každodenním působením na děti podporují jejich vývoj. Mnozí rodiče si však neuvědomují, že podporou některých aktivit znemožňují dětský vývoj. Přehnané sledování televize, videohry, nedostatek grafomotorických aktivit, fyzická pasivita – tím vším se poškozuje a snižuje vývoj některých biologických potenciálů.
Program se realizuje v některých vybraných předškolních zařízeních, krátce jej tady popíšu.


fáze – cvičení motoriky, grafomotoriky a akomodace oka
fáze – abstrakce, vizualizace, abstraktní klasifikace a třídění, asociace, hudba
fáze – stimulace vývoje funkcionálního myšlení (hádankové příběhy a hádanky)


První fáze obsahuje zejména procvičování motoriky – choďte s dětmi hodně ven, na cvičení, na hřiště. Dítě by si mělo osvojit základní pohyby. Grafomotoriku pak procvičujeme kreslením či úkoly na grafomotoriku. Akomodace oka je velice důležitý proces pro pozdější snadné učení a koncentraci. Jedním z cvičení na podporu akomodace je například to, že na tabuli dáte obrázek a dítě jej má najít mezi obrázky ležícími před ním na stole.


Druhá fáze vychází z výše zmíněných poznatků o synapsích v mozku a směřuje k tomu, aby se dítě naučilo číst ještě před nástupem do školy. Děti podporujeme tím, že se s nimi formou hry jednotlivé symboly (písmena) učíme, podporujeme jejich paměť různými hrami (pexeso, poznávání vlajek aj.). Velice důležité je v této fázi i podpora hudebního vzdělávání.


Třetí fází jsou poté hádankové příběhy, které vycházejí z nejnovějších výzkumů, dle kterých lze logické myšlení a rychlé řešení problémů natrénovat. V knize, ze které jsem čerpala informace pro tento článek, je několik hádankových příběhů, které s dětmi můžete doma dělat.

Závěrem bych snad jen uvedla, že kniha mne nejdříve velmi zklamala, protože je to spíše brožura, cena je 199 Kč a informace v ní se hodně opakují. Ale druhá polovina již obsahuje názorné příklady na procvičování a může tak být dobrým pomocníkem pro ty, které tato metoda oslovila.


Soňa J.