Hudební nástroj na ZUŠ nebo jako kroužek?

Máte doma hudebně nadané dítě? Potom Vaše kroky budou s největší pravděpodobností směřovat buď do základní umělecké školy (ZUŠ) nebo do DDM. Zatímco když si vyberete kroužek v rámci DDM, tak postačí dítě přihlásit a zaplatit za pololetí, tak na ZUŠ probíhají přijímací zkoušky. Je tedy třeba si hlídat ZUŠ ve Vašem okolí a Vaše dítě k tomuto přijímacímu řízení přihlásit.

U přijímacího řízení dítě bude posuzováno komisí. Samozřejmě není vůbec potřeba, aby mělo základy hry na hudební nástroj. Dítě je zkoušeno v oblastech hudebního sluchu a rytmu. Pokud komise usoudí, že Vaše dítě má hudební sluch a rytmus, tak nastoupíte do nového školního roku, který má veškerá specifika jako školní rok na základní škole. Dítě je na každé hodině oznámkováno, dostává vysvědčení a má stejné prázdniny jako na základní škole. Na konci roku poté musí dítě na tzv. přehrávkách ukázat, co se za rok naučilo, a komise poté posuzuje, zda postoupí do dalšího ročníku. Rodiče i děti tedy musí počítat s tím, že v týdnu musí nástroj několikrát vytáhnout a trénovat, aby se na ZUŠ dítě udrželo.

Samozřejmě také záleží na tom, jak moc náročná je daná ZUŠ. Některé ZUŠ jsou tzv. drilovací, protože jim záleží na pověsti a chtějí vzdělávat co nejvíce hráčů, kteří budou vyhrávat na soutěžích. Jiné ZUŠ jsou benevolentnější. Kromě výše zmíněného je také třeba počítat s hudební naukou. Na této nauce se děti učí číst v notách, výuka probíhá 1 rok a je zakončena zkouškou.

Při plánování Vašich kroužků tedy musíte počítat s jednou hodinou navíc. ZUŠ mají své erární hudební nástroje, které Vám za úplatu zapůjčí na celý rok. Je to velká výhoda zejména ze začátku, když ještě nevíte, zda bude nástroj Vaše dítě bavit. V rámci kroužku pak tuto možnost většinou mít nebudete a nástroj budete muset pořídit. Důležité je také zmínit rozdíl v ceně mezi ZUŠ a DDM, kdy samozřejmě zaplatíte více peněz za školní rok v ZUŠ. Důvodem levnější výuky na DDM je zejména to, že probíhá oproti ZUŠ kolektivně. Nespornou nevýhodou DDM je pak velmi úzký výběr hudebních nástrojů, které v rámci kroužku nabízí (většinou se jedná o klavír, kytaru a flétnu).

Při rozhodování, kterou z možností zvolíte, se tedy nejdříve rozhodněte, z jakého důvodu jste se rozhodli pro nástroj. Chcete pouze, aby dítě dostalo základy a s nástrojem se seznámilo, ale nemáte ambice, aby na něj v budoucnu hrálo? Víte, že do harmonogramu Vašeho dítěte už nemáte šanci vložit ještě hudební nauku? V tom případě zvolte možnost DDM. Rozhodně bych nerada, aby to vyznělo, že v DDM Vaše děti nic nenaučí. Jen je složitější učit na hudební nástroj skupinu dětí než-li jednotlivce.

Pro úplnost je třeba zmínit ještě jednu možnost a tou jsou soukromé lekce. Například na webu naucim.cz si najdete lektora ve Vaší oblasti. Buď bude on docházet k Vám nebo vy k němu. Tato možnost, zejména pokud bude lektor docházet k Vám, je pro Vás nejideálnější, dítě se naučí hrát na nástroj bez přehrávek a stresu u komise. Cena je však od 400 Kč za hodinu výše, dle zkušeností lektora.

Soňa J.