Manipulátor

Myslíte si, že Vám se to stát nemůže, protože vy určitě poznáte, kdyby s Vámi někdo chtěl manipulovat? Tak si přečtěte následující článek a možná zjistíte, že už ve Vašem okolí manipulátora máte a ani o tom nevíte. Manipulátor na začátku vůbec nevypadá jako manipulátor. Naopak, jeví se jako přítel či přítelkyně, na které jste dlouho čekali. Jsou vnímaví, naslouchají Vám. Chtějí o Vás všechno vědět, jak se cítíte, co Vám dělá radost a co Vám naopak ubližuje. Tím, že s nimi mluvíte, dáváte jim nevědomky náboje, které proti Vám mohou později použít a o to více Vás ranit.


V zásadě existují 3 hlavní typy manipulace – pozice diktátor, oběť a dobrý rádce.

Pod prvním typem si většina lidí představuje typického manipulátora. Je to ten typ osobnosti, který ve Vás vyvolá pocit, že musíte vše dělat dle něj a dokud to tak budete dělat, bude klid. Oběť je typ manipulátora, kterého si naopak mnoho lidí jako manipulátora nepředstavuje. Je to člověk, který ve Vás vyvolá pocit, že mu musíte pomoc, protože jste na tom lépe než on. Je to vlastně Vaše povinnost. Dobrý rádce to s Vámi myslí dobře, dává Vám dobré rady a on jediný má ty správné. Co řekne, je pravda. Většina jeho rad končí slovy „tak to zkus a uvidíš“.


Důležité je odlišit od občasné a cílené manipulace. Manipulujeme každý, když chceme dosáhnout našich cílů. Chceme pohlídat děti, chceme, aby děti něco udělaly – a tak použijeme určitý druh manipulace. Je to běžné, a ačkoliv to není úplně správný způsob komunikace, není to v zásadě škodlivé. Cílená manipulace je jiná, dlouhodobá a s cílem ublížit, podmanit.


Zásadní otázka zní, jak manipulátora poznat?

Manipulátoři bývají většinou nadprůměrně chytří, s bystrým a rychlým úsudkem, díky kterému rychle poznají Vaše slabiny a dostanou Vás do své hrsti. Jsou to okouzlující osoby, na první pohled milí, zábavní a moudří. Dalšími znaky manipulátora je, že ve Vás vyvolává pocit viny, přenáší zodpovědnost na druhé, kritizuje a podceňuje ostatní, nedbá na potřeby jiných, dělá ze sebe oběť, zpochybňuje schopnosti druhých a zasévá v nich zrnko pochybností, skrytě či zcela otevřeně vydírá, nesnáší kritiku, má tendenci vás posílat k psychologovi, používá drobné dárky a lichotky, aby si Vás zavázal a poté vyžaduje vděk. Manipulátor nemá moc přátel, se kterými se stýká. Většinou totiž poznají, s kým mají tu čest, a drží se od něj dále. Manipulátor se poté o svých známých vyjadřuje kriticky.

Důležité je si uvědomit, že ve vztahu jsou dvě strany – manipulátor a manipulovaný.

Zdatný manipulátor pozná, na koho si může troufnout a na koho ne. Pokud víte, že jste submisivní a neumíte se postavit dominantním osobám, měli byste manipulátora ze svého života odstřihnout. Na začátku to možná nepoznáte, ale po čase se v přítomnosti manipulátora začnete cítit nesvobodně a ztratíte pocit pohody. Začnete hledat výmluvy, proč Vám nevychází setkání, protože Vám s ním přestane být dobře. Jedině tak, že poznáte znaky a techniky manipulátora a budete poslouchat své pocity, se nedostanete do jeho úplného sevření. Pokud jste naopak lidé, kteří se řadí mezi dominantní a stabilní typy, můžete manipulátora vyzvat na souboj kdo z koho, ale počítejte s následky, které tento souboj může mít.