Máme doma předškoláčka

Uteklo to jako voda a máme dítko v posledním povinném roce vzdělávání v mateřské škole. Na jaře nás čeká zápis do základní školy, na co je třeba se připravit, co by mělo dítě umět a co trénovat?

Dovednosti, které je třeba procvičovat

Hrubá motorika

Dítě v předškolním věku by mělo mít osvojenu základní pohybovou dovednost, jako je rovnováha, skákání po jedné noze, výskok, skok přes překážku a základní rytmický pohyb.

Jemná motorika

Jemná motorika se trénuje denně sama, například při jídle příborem, modelování, lepení, trhání papírků, při hraní. Vždy když jsou zapojeny zejména dlaně a prsty rukou.

Zrakové a sluchové vnímání

Předškoláček by měl sám určit správně, kde je vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle… Měl by rozeznávat jednoduché slabiky ( slyšet, co je na začátku, na konci, uprostřed slova), vytleskávání.

Řeč a vyjadřovací schopnosti

Velká skupina dětí navštěvuje v předškolním roku a v první třídě logopedii. Správná výslovnost je velmi důležitá. Vada řeči ovlivňuje čtení, diktáty i opisy. Dítě píše to, co vyslovuje a vznikají tak chyby.


Sociální a pracovní zralost

Dítě v předškolním vzdělávání by mělo znát základní pravidla společenského chování, mělo by být samostatné, především v oblékání, stravování. Nemělo by být upoutáno na rodiče.