Kdo nechce být nepříjemně zaskočený, ten si byt nebo dům pojistí

Uvažujete o tom, že si pronajmete byt či dům? Nebo si ho chcete rovnou koupit? Investice, která vás čeká, není malá, bydlení si taky budete muset zařídit, co když se ale něco stane a vy o střechu nad hlavou přijdete? O živelní pohromy není v poslední době nouze, jak se chránit? Byt nebo dům si pojistěte!

Každý majetek je třeba zabezpečit

Každý, kdo se rozhodne do něčeho investovat, o svoje peníze jistě nechce přijít jen proto, že mu tu věc někdo ukradne či poničí, nebo že přijde vichřice, sněhová vánice, povodeň a další živelné pohromy. Abyste měli jistotu, že se dočkáte alespoň nějaké kompenzace, neváhejte si svůj majetek pojistit.

Pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti?

Když přijde na pojištění bytu nebo domu, máte dvě možnosti. Můžete si sjednat pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti, další možností je sjednat si obě pojištění. Proč byste to dělali? Protože každé pojištění se vztahuje na něco úplně jiného.

Pojištění domácnosti kryje vybavení bytu nebo domu

K rozlišení toho, na co se vztahuje pojištění domácnosti a na co pojištění nemovitosti, se používá jednoduchá pomůcka. Představte si, že váš dům je hračka, se kterou můžete libovolně otáčet. Co vypadne, když ji otočíte vzhůru nohama, to patří do pojištění domácnosti, co zůstane, to do pojištění nemovitosti. Z toho vyplývá, že pojištění domácnosti se vztahuje na nábytek, elektroniku, knihy, šperky, vaše osobní vybavení apod., stejně tak na vnitřní stavební součásti jako malby, plovoucí podlaha atd.

Ke škodě může dojít v důsledku působení živelních rizik, když si sjednáte připojištění, pak i v důsledku odcizení, vandalismu, vloupání a v některých případech i v důsledku povodně. Spolu s pojištěním domácnosti můžete uzavřít i pojištění odpovědnosti v běžném životě, které se vztahuje na všechny členy domácnosti, včetně zvířecích kamarádů.

Náš tip: Dobře si nastavte pojistné limity. Vybavení domácnosti můžete pojistit na novou cenu, která odpovídá znovupořízení srovnatelných věcí, nebo na časovou cenu. Ta je ponížena o opotřebení věcí.

Zdroj: fotobanka

Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavbu jako takovou

Pojištění nemovitosti chrání budovu jako takovou a vedlejší stavby na pozemku, zahrnuje tak stěny, stropy, okapy, střechu, omítky, okna, plot, kůlnu, bazén, zahradní domek, chodníky na pozemku apod., v případě nemovitosti ve výstavbě se vztahuje i na stavební materiál, který byl na pozemku umístěný. Součástí pojištění ale není samotný pozemek.

Proti čemu můžete nemovitost pojistit?

Pojištění se vztahuje na:

  • Živelní rizika, jako je požár, úder blesku, přepětí na elektromotorech, výbuch, kouř, náraz vozidla, voda z potrubí, lom trubky, vytečení vody z akvária, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu nebo stožáru, lavina, zemětřesení, sesuv půdy.
  • U některých pojistek se vztahuje i na škodu způsobenou mrazem na topném systému a vodovodním zařízení, případně na rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem.
  • Připojistit se můžete i proti vandalismu či odcizení stavebních součástí.
  • Spolu s pojištěním nemovitosti si můžete sjednat i pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Víte, že i u pojištění nemovitosti byste si měli dobře rozmyslet, na jakou cenu ji pojistíte? Její výše by měla odpovídat ceně, za kterou postavíte srovnatelný objekt, případně ceně, za kterou byste ji v daném čase a na daném místě prodali. Pozor si dejte na podpojištění, kdy nemovitost pojistíte na nižší částku, abyste ušetřili na pojistném. Pojišťovna v takovém případě může už tak nízké pojistné plnění ve stejném poměru pokrátit a vám zbydou nejen oči pro pláč, ale taky nutnost sehnat peníze, o které jste podpojištěním přišli.