Proč to dítě neposlouchá!?

Kamkoliv přijdete, máte pocit, že absolutně nezvládáte situaci. Vaše děti zlobí a vy se jen omlouváte přítomným. Večer, když konečně usnou, tak přemýšlíte, kde jste udělali chybu. Proč zrovna ty vaše děti musí být tak neposlušné?

Důvody, proč děti někdy neposlouchají, mohou být různé a závisí na mnoha faktorech, včetně věku dítěte, jeho osobnosti, výchovných metod rodičů a celkového prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

Avšak některé faktory mající vliv na chování dítěte přeci jen lze vypíchnout.

Nedostatečná komunikace

Děti mohou mít tendenci neposlouchat, pokud se cítí neposlouchané samy. Pokud rodiče nevytvářejí prostor pro otevřenou komunikaci a ignorují názory a potřeby dítěte, může to vést k nedostatku respektu a motivace k poslouchání.

Nedostatečná jasnost a konzistence pravidel

Pokud pravidla a očekávání nejsou jasně stanovena a konzistentně uplatňována, může to vést k zmatku u dětí.

Pokud nejsou přesně informovány o tom, co se od nich očekává, mohou se cítit dezorientované a ztracené, což může vést k neposlušnosti.

Typickým příkladem je, když jeden den mohou k snídani čokoládu a druhý den jsou za to potrestány.

Nedostatek motivace

Pokud dítě nevidí význam nebo prospěch v poslouchání, může mít menší motivaci to dělat. Například, pokud nedostane jasnou odpověď na otázku „proč“ by mělo něco udělat, může se cítit nedůležité a nebýt motivováno jednat.

Omezená schopnost sebekontroly

Děti se stále učí kontrolovat své chování a impulzy. Pokud nemají vyvinutou schopnost sebekontroly nebo se potýkají se silnými emocemi, mohou mít problémy s posloucháním pokynů.

Základem poslouchání je vždy respekt, který je základním kamenem pro zdravý vztah a spolupráci. Jakmile dítě necítí od svých rodičů respekt, přestane je nakonec také respektovat.

Autor: Soňa J.