Jak na to, aby partnerský vztah fungoval dobře po celý život?

Pokud jste navázali partnerský vztah teprve nedávno, většinou funguje dobře. Časem se však může změnit. Jak na to, aby fungoval po celý život ke spokojenosti obou partnerů? Podívejte se na některé tipy.

Jak na zdravě fungující partnerský vztah?

Partnerský vztah se v průběhu života mění a to především díky tomu, že se mění názory, postoje, potřeby a hodnoty obou partnerů. Proto je každý partnerský vztah jiný. Existuje však několik zásad, na které by měl brát zřetel každý vztah. Jen tak bude fungovat a oba partneři v něm budou spokojeni.

  • Otevřená komunikace

Vždy je potřeba se svým partnerem o všem hovořit na rovinu. Žádnému vztahu nebudou prospívat polopravdy nebo dokonce lži. Vždy je také potřeba otevřeně hovořit o tom, co vás trápí, společně rozebírat a řešit nastalé problémy a potíže, ať už se týkají jakékoli oblasti vašeho života.

  • Důvěra

Vztahu neprospívají tajemství. Jestliže jste schopni se partnerovi svěřit se vším, co vás trápí, znamená to, že mu důvěřujete a že se s ním cítíte v bezpečí a to jak fyzicky, tak i z hlediska citového.

  • Nenechte se ovládat

Každý vztah by měl být rovnocenný a každý z partnerů by v něm měl být sám sebou, měl by mít svoje záliby a zájmy, i když budou odlišné od zájmů toho druhého. Vztahu neprospívá ani závislost jednoho partnera na druhém. Stejné to je i s přáteli. Můžete mít přátele společné, ale také každý své vlastní. Každý z partnerů by měl mít svůj osobní prostor.

  • Spolupráce

Spolupráce je sice důležitá v pracovním životě, ale v žádném případě se bez ní neobejde život partnerský. Společně byste měli plánovat vše podstatné, pomáhat si a umět partnerovi podat pomocnou ruku.

  • Konflikty

Asi žádný vztah se neobejde bez občasných neshod. Důležité je si vše hned v klidu vyjasnit a společně najít řešení, které bude schůdné pro obě strany a které budou obě strany respektovat.