Děti ve světě moderních technologií – část 1.

Moderní technologie je pro generaci dnešních dětí důležitá, protože ji budou potřebovat celý život. Je tedy normální, že jí používají již od raného dětství. A vzhledem k tomu, že je to běžná součást našich i jejich životů, není třeba kolem toho dělat nějaké drama. A nebude to celé trochu jinak? Připravila jsem pro Vás sérii 3 článků, které se této problematice budou věnovat.


V této 1. části se budeme věnovat času strávenému s moderními technologiemi. Pro zjednodušení budu používat slovo „tablet“, ale myslí se tím i počítač, mobil aj.
Jsem matka, která považuje čas dětí strávený u televize či počítače za promarněný. Jsem v tomto nejspíše až moc tvrdá, ale když sleduji děti ve svém okolí, tak mě to utvrzuje v názoru, že čím déle děti udržím od moderních technologií, tím lépe. Avšak názor, že je důležité, aby moje předškolní děti ovládaly tablet, protože když nehrají žádné hry, budou vyčleněné z kolektivu dětí, je v mém okolí poměrně rozšířený. Narovinu těmto lidem říkám, že o to se opravdu nebojím. Vidím na svých dětech, že jim stačí chvíle a ovládají techniku lépe než já. Takže až přijde čas, doženou své vrstevníky ve znalostech moderní technologie levou zadní. Já se totiž nebojím toho, že to nebudou umět. Ale naopak toho, že to budou umět až moc dobře a budou to používat až moc často.


Logické je, že když dítě bude trávit mnoho času u tabletu, nezůstává mu už tolik času na běžné hraní, rozvíjení fantazie a zejména na komplexní rozvoj motoriky. Při hraní her na tabletu totiž používáme jen některé prsty a může dojít k ochabnutí svalstva. To se pak negativně může odrazit na psaní ve škole. Nemluvě o návyku sezení doma namísto běhání venku.


Doporučení na čas strávený před obrazovkou jsou různá. Všeobecně se doporučuje, aby děti do 2 let neměly přístup k tabletu vůbec. Jejich mozek je nezralý a není schopný zpracovat tento druh vjemů. Děti se v tomto věku učí díky interakci s druhými, a pokud dítě tráví mnoho času u mobilu, může mít problémy s mluvením, navazováním vztahů atd.
Děti ve věku 3-5 let stále ještě nemají mozek natolik dozrálý, aby dokázaly zcela vnímat obsah. Je důležité, aby s nimi u sledování tabletu byl dospělý a vysvětloval jim, co se odehrává na obrazovce, a pomáhal dětem vjemy zpracovat. Tento věk je také velice důležitý na rozvoj motorických dovedností. Právě v tomto věku dítě získává důležité návyky pro jeho budoucí motorický vývoj, a pokud jsou tyto návyky zablokovány sezením u počítače, projeví se později negativně na fyzické zdatnosti dítěte.


Ve školním věku již mají děti přístup k moderním technologiím díky škole – interaktivní tabule, počítačové učebny atd. V tomto ohledu nespoléhejte na školu, že Vašemu dítěti vše vysvětlí a ochrání jej. Právě nyní je nejvyšší čas s dítětem probrat veškeré nástrahy, popovídat si s ním o kyberšikaně, o „zlých lidech“ na internetu… První mobily pak většinou rodiče pořizují s nástupem do školy (1. či 2. třída). Ideální je, aby se jednalo obyčejný tlačítkový telefon bez přístupu na internet. Platí pravidlo, že čím déle dítě propadne internetovému světu, tím lépe. Když pak dítě začne trávit čas u tabletu či mobilu, tak je dobré mu ukázat možnosti světa moderních technologií. Ukažte dítěti, že kromě her si může pouštět hudbu, čerpat mnoho informací z online slovníků. Ukažte mu aplikace, které mu pomohou se školou, vzděláváním. Dítě může sedět u počítače a zároveň se učit věcem, které se mu v dospělém životě neztratí – například psaní všemi deseti.

Víte o tom, že v Praze existuje na klinice adiktologie (pozn. věda zabývající se závislostmi) ambulance pro děti a dorost? Asi Vám je jasné, co je nejčastější závislostí u dětí. Pokud si nejste jistí, jak je na tom Vaše dítě s časem stráveným u obrazovek, zkuste si to několik dní psát. Možná budete překvapení. Jo a nezapomeňte, že se mezi technologie počítá i televize. Mnoho rodičů si totiž myslí, že když má dítě povoleny 2 hodiny na tabletu denně, je to naprosto v pořádku. Ale už nezmíní další 4 hodiny u televize.

V dalším díle Vám napíšu o základních projevech závislosti na technologiích.

Soňa