Benátky

Benátky jsou hlavním městem italské oblasti zvané Veneto (Benátsko) a narodili se zde například Giacomo Casanova nebo Terence Hill. Domy zde stojí na dubových kůlech zaražených do mořského dna, cože je důvod, proč jsou Benátky ohroženy. Neustálé záplavy ničí stavby a kůly se postupně propadají a s nimi celé město. Zachránit Benátky má systém Mojžíš, který se stavěl desítky let. Jedná se o hráze schované v moři, které vyjedou, když se zvedne hladina moře. Poprvé byly hráze vyzkoušeny v říjnu roku 2020 a zatím vypadá tento projekt velmi nadějně. O Benátkách je napsáno mnohé, a tedy mi dovolte napsat Vám spíše osobní zkušenosti získané mými pravidelnými návštěvami.

Nejzásadnější informace pro Vás, kteří chcete toto krásné město navštívit je to, že v Benátkách nejezdí auta. Dopravu zde zajišťují lodě – městská hromadná doprava je také formou lodní přepravy. Proto nemůžete dojet přímo až do Benátek a musíte využít jednu z následujících možností. Můžete přijet vlakem, od kterého pak musíte projít velkou část města, abyste se dostali do historického centra. Ačkoliv je tato cesta delší a mnohdy složitější, protože bloudíte v uličkách Benátek, máte možnost zažít opravdové Benátky.

A mohu Vám zaručit, že i když Benátky budete navštěvovat opakovaně, vždy objevíte nové cestičky a zajímavosti. Dalším způsobem je přijet autem, zaparkovat v parkovacím domě a do centra se přiblížit díky People Mover, což je nadzemní kolejová dráha, která za hodinu může přepravit až 3 000 pasažérů. Nejběžnějším způsobem je pak přeprava lodí. Je to nejjednodušší pro ty, kdo se nechtějí ztratit v uličkách. Lodě totiž přijíždějí a odjíždějí kousek od centra.

Město je jakoby rozděleno na půl Canalem Grande, přes který vedou pouhé 4 mosty, z nichž nejznámější je Ponte di Rialto. Tento most býval původně dřevěný, ale při jedné slavnosti, kdy se z něj mnoho diváků dívalo na přehlídku lodí, nevydržel tíhu tolika lidí a propadnul se do laguny. Vzniknul tedy nový, kamenný. Vzhledem k tomu, že jsou Benátky městem na vodě, tak kromě těchto 4 mostů spojujících dvě poloviny Benátek, se zde nachází přes 400 dalších menších mostů. Tuto skutečnost je vzít v úvahu, pokud se chystáte navštívit Benátky s kočárkem či máte pohybové problémy. Neustálé přenášení kočárku přes mosty znechutí návštěvu i tomu nejnadšenějšímu turistovi.

Ihned po příjezdu do centra Benátek si všimnete dvou žulových sloupů. Sloupy byly do Benátek přivezeny původně 3, ale při vykládání jeden spadnul do moře. Na koncích sloupů se nacházejí 2 sochy. Jendou z nich je lev, symbol Benátek, a druhou je jeden ze čtyř patronů, sv. Teodor. Zajímavostí je, že rodilí Benátčané nikdy neprochází mezi sloupy, protože to prý nosí smůlu. A není se čemu divit, dříve se mezi sloupy konaly popravy. Jakmile stojíte u sloupů, tak již vidíte hlavní dominanty Benátek – Dóžecí palác, baziliku svatého Marka, náměstí sv. Marka… Pokud stejně jako já nejste typ na procházení muzeí, kterých je v Benátkách nespočet, ale zároveň byste alespoň část kulturního dědictví Benátek viděli, tak doporučuji zaplatit si vstup do Dóžecího paláce. Bonusem pro Vás bude vstup na Ponte dei Sospiri neboli Most nářků,
a následně do původního vězení. V Dóžecím paláci probíhaly soudy a přes Ponte dei Sospiri pak odváděli vězně do vězení, ze kterého se už nikdo nevracel. V dolních částech vězení bylo vlhko a zima, v horních částech naopak velké teplo. Vězni zde tudíž nedlouho po uvěznění umírali. Jejich poslední možnost vidět lagunu byla tedy tehdy, když přecházeli přes most
a protože naříkali. Tak vznikl název Most nářků. Legenda praví, že z vězení unikl pouze jeden vězeň a to známý Giacomo Casanova, který údajně svedl žalářníkovu ženu.

Zcela nezapomenutelným zážitkem pak je, když navštívíte město ve dnech zvaných „acqua alta“, tedy vysoká voda. V těchto dnech voda zaplaví náměstí sv. Marka a turisté chodí po speciálních panelech, které jsou určeny pro tyto dny.

A na závěr doporučuji zažít i večerní Benátky. Turisté odjedou a vy tak máte možnost vychutnat si atmosféru Benátek klidněji.